Alle gode ting er tre. Alle gode ting er Hunton

Hunton er en hjørnesteinsbedrift på Gjøvik som produserer isolasjon mot vind, kulde og lyd basert på trefiber. Produktene er en del av løsningen ifm. det grønne skifte og de leverer produkter til hele Norden og Frederik har jobbet med selskapet siden 2013. I 2020 ønsket de en kampanje for å løfte egen merkevare med en felles nordisk kampanje.

Løsningen ble kampanjen “Alle gode ting er tre” som får frem hva produktene er laget av, at det er tre ting de isolerer mot, samtidig som det spiller på et kjent munnhell. Vi sto for strategi og koblet på vår nettverkspartner GR&EI som utviklet konseptet. Innholdsbyrået Iteo utviklet innhold og PR til kampanjen. Alle elementer ble oversatt til dansk, svensk og finsk.

Vi tok markedsandeler, og salgsøkningen har fortsatt inn i 2021. Vi jobber iherdig med å klare å møte etterspørselen

Anette Strømberg

2020 var et spesielt år, og kanskje spesielt spesielt for byggevare. Pandemien førte til at hele Norge skulle pusse opp og salg av byggevarer økte med 4,9 %. Det er derfor grunn til å tro at det er flere faktorer enn markedskommunikasjonen som har gitt effekt. Likevel vet vi at volumproduktet Hunton Vindtett økte salget med 14 %, mens trefiberisolasjonsplatene økte med 55 prosent. For den innblåste trefiberisolasjonsløsningen var salgsøkningen på 34 %. 2020 ble et av de beste årene for Hunton og omsetningen steg med 14 % til 527 millioner.

– Vi tok markedsandeler, og salgsøkningen har fortsatt inn i 2021. Vi jobber iherdig med å klare å møte etterspørselen, sier markedssjef Anette Strømberg til Iteo og forteller at kampanjen har skapt stolthet og anerkjennelse både internt og eksternt.