Et friskt pust i Usbls digitale verden

BAKGRUNN OG UTFORDRING
Usbls digitale verktøy for beboere, medlemmer og styrer har byttet system, slik at alle de digitale kundeportalene er på én og samme plattform. Usbl ønsket et nytt navnekonsept som kunne engasjere de tre målgruppene. Det var ønskelig at navnet skulle være i tråd med Usbl sine verdier, åpen, modig og ansvarlig, og samtidig henge på greip med kommunikasjonskonseptet “Litt enklere”.

LØSNING
Usbl har en god bedriftskultur og ønsker å etterleve verdiene sine. For å komme opp med et navn som de ansatte kunne ta eierskap til og være stolte av, inviterte vi derfor alle 300 ansatte til å komme med egne forslag, før vi sammen med 13 nøkkelpersoner og kulturbærere fra fem forskjellige avdelinger vurderte hundrevis av både gamle og nye forslag i en kreativ workshop.

Valget falt på Bonabo. Navnet består av å bo, og det å være en god nabo, som representerer Usbls kjernevirksomhet. I tillegg ble Bona brukt om eiendom av alle slag i romersk tid.

I tråd med Usbls allerede godt etablerte uttrykk, utviklet vi en enkel logo, før vi i samarbeid med vår nettverkspartner Webarbeider produserte en animert lanseringsfilm. Filmen informerer medlemmer, beboere og styrer om den nye løsningen, og hva de kan forvente av Bonabo.